Informujemy, że 27 grudnia 2023 r. został wyznaczony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie jako dzień wolny od pracy , w zamian za święto 11 listopada 2023 r., które przypada w sobotę.