29 marca 2024 r. – dzień wolny od pracy

Informujemy, że 29 marca 2024 r. został wyznaczony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie jako dzień wolny od pracy, w zamian za święto 6 stycznia 2024 r., które przypada w sobotę.