Kolejny już raz nasza młodzież brała udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe

“Łączy nas pamięć” w 80  rocznicę  Powstania w Getcie Warszawskim. W tym dniu zorganizowaliśmy wystawę czasopisma żydowskiego “Chidusz” oraz obejrzeliśmy filmy edukacyjne zaproponowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  ” Zdążyć przed Panem Bogiem”,” Muranów- Dzielnica Północna” 

Po projekcji odbyła się dyskusja na temat świadomości historycznej i pamięci. Uczniowie rozmawiali  o swoich wrażeniach z projekcji.