Klasa II HTL w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych z przedmiotu - Rozród i inseminacja zwierząt, poznawali budowę łożyska, a także budujących go błon płodowych. Na koniec zajęć przypominali sobie wiedzę z Anatomii i porównywali sztuczny szkielet z rzeczywistym.