Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) zleciło konsorcjum  EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A.  wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia  dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. 

Kolejnymi etapami badania są między innymi:

  1. Badanie ankietowe internetowe/telefoniczne wśród szkół i placówek prowadzących  pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
  2. Badanie ankietowe internetowe wśród uczestników KKZ

Według informacji ze strony https://rspo.gov.pl/ Państwa placówka prowadzi pozaszkolne formy kształcenia dorosłych wobec czego serdecznie prosimy o wypełnienie do dnia 19.04 kwestionariusza dostępnego pod poniższym linkiem:

———————————————-
Proszę kliknąć, aby wypełnić ankietę:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/568299?token=lQrwa&lang=