“Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego

cywilizacji, nauki i kultury.”

Józef Pielachowski