Wszystkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://tradycyjnysad.pl

                                             Opis prezentacji:

Na wideokonferencji, która odbyła się 09.03.2022r. zaprezentowaliśmy prezentację na temat starych odmian drzew. Przekonaliśmy młodzież szkolną, że warto przywracać do życia zapomniane już nam odmiany, jaka jest ich wartość i na czym polega biologiczna uprawa drzew owocowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie szkoły przekonali się jak można dbać o zdrowie i chronić przyrodę. Sady tradycyjne są coraz większą rzadkością.

Historyczne odmiany drzew owocowych warte są zachowania choćby z tego względu, że posiadają naturalną odporność na mróz, choroby i szkodniki.

 Dlatego odbyta wideokonferencja miała na celu przekonanie do tego jak największą ilość osób, aby sadzić stare odmiany, gdyż wpływa to na poprawę krajobrazu wsi, przywracanie naturalnego środowiska życia wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych oraz dostarczenie owoców bogatych w witaminy.

1.OPIS SKŁADU ZESPOŁU:

Nasz zespół składa się z 8- osobowej drużyny+ opiekun. Drużynę dobraliśmy pod kątem naszych naturalnych umiejętności i pasji związanych z dziedziną ogrodnictwa.

W naszej grupie znajduje się osoba, której mocne strony to informatyka

( Weronika Walaszczyk). 

Męska część zespołu pomoże nam przy zabiegach agrotechnicznych takich jak przekopanie i oczyszczenie terenu, usunięcie chwastów (metoda biologiczna) oraz jego niwelacją

(Marcel Kliminowski). Mamy również pasjonata w świecie sadownictwa oraz  biologicznej ochrony roślin (Dagmara Janeczko). Posiadamy też osoby, które interesują się fotografią w plenerze ( Malwina Wąsiołek wraz z Oliwią Starzec).

Nie brak nam też osoby uzdolnionej artystycznie

( Maja Muczyńska) oraz uzdolnionej plastycznie (Marlena Martynowicz). Liderem zespołu z wyjątkowym poczuciem estetyki jest (Laura Tylka).  

Nad całym zespołem piecze sprawuje nasz opiekun Izabela Leśniak, która nigdy nie odmawia pomocy, służy dobrą radą oraz posiada dużą wiedzę z zakresu sadownictwa.

Celem drużyny jest nie tylko udział w konkursie, ale przede wszystkim rozwijanie wiedzy z zakresu sadownictwa oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.