ODDZIAŁ INTEGRACYJNY W ZAWODACH:

– KUCHARZ

– ROLNIK

– MAKSYMALNA LICZBA UCZNIÓW W KLASIE  20 W TYM DO 5 UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

– PRACA DWÓCH NAUCZYCIELI – PRZEDMIOTOWCA I NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

– INFRASTRUKTURA SZKOŁY DOPASOWANA DO POTRZEB UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ