19 lutego już po raz trzeci obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej.
Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Ustanowienie tego święta państwowego – jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9 stycznia 2020 r. było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Święto to stanowić ma więc inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. W tym celu uczniom DZS w Bożkowie przybliżono sylwetki wybitnych polskich uczonych związanych z naukami biologicznymi: Ludwika Hirszfelda , Kazimierza Funka, Rudolfa Weigla oraz Zbigniewa Religi. Dzięki takim działaniom uczniowie dowiedzieli się, że odkrycia polskich badaczy wielokrotnie wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości.