1. Jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły do 2 października 2023 r. składasz deklarację wstępną. Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do7 lutego 2024 r.
  2. Absolwenci z lat poprzednich deklarację składają najpóźniej do 7 lutego 2024 r.

Aktualne informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/

Formuła 2023

https://oke.wroc.pl/formula-2023
https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych

Deklaracje:

Załącznik 1a, – Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2024 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

Informujemy, że na stronie https://wyniki.edu.pl/login można online złożyć deklarację maturalną w wersji elektronicznej.
E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

Załącznik 5a – Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego