Nasi uczniowie wzięli udział w etapie szkolnym IV Dolnośląskiego Konkursu: “Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” ( 06.02.2023 ). Do etapu wojewódzkiego tego konkursu, który odbędzie się w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej zakwalifikowali się: Adam Fiszer ( II HTL ) i Paweł Kosmaty ( II BT ). Gratulujemy!

                                                                        Nauczyciel historii Kazimierz Gabruś