24 czerwca br w DZS w Bożkowie uroczyście zakończono rok szkolny 2021/2022 W uroczystej akademii udział wzięli: Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, Rodzice i uczniowie. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego akademię rozpoczął Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk, który podziękował  pracownikom za pracę oraz życzył wszystkim wypoczynku w czasie wakacji. W kolejnym punkcie wręczono świadectwa i nagrody za bardzo dobre dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sortowe  oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Następnie zarówno uczniowie jak i rodzice podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za mijający rok szkolny. Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna – występ taneczny naszych uczennic oraz krótki skecz przedstawiający codzienną, szkolną rzeczywistość. Po akademii poszczególne klasy udały się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami. Wszystkim życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!