„ Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku,  jest wykształcenie”

Arystoteles

            Pod takim hasłem obchodzono w DZS w Bożkowie Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość odbyła się na sali widowiskowej  Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie. Obchody podzielone zostały na dwie części – w pierwszej odbyła się uroczysta akademia, a następnie projekcja filmu pt. ,,Dywizjon 303”.  Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie prowadzący akademię – Paulina Antosz oraz Grzegorz Jania – przywitali Dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Szczególnie serdecznie przywitano zaproszonych gości wśród których znaleźli się:

– Pan Tomasz Kiliński – Burmistrz Miasta Nowa Ruda reprezentowany przez Pana Leszka Wójcika

– Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego

– Pan Wojciech Kołodziej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie

– brygadier Pan Rafał Chorzewski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

– Pani Katarzyna Krzysica oraz Pan Ryszard Łabędzki – przedstawiciele Rady Rodziców przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie

Po przedstawieniu krótkiej genezy obchodów  Dnia Edukacji Narodowej związanej z powołaniem Komisji Edukacji Narodowej oficjalnego otwarcia akademii dokonał Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor zwrócił uwagę na to, że edukacja każdego człowieka zaczyna się z chwilą jego przyjścia na świat,a kończy dopiero wraz z jego odejściem. Podkreślił, że każdy z nas bierze udział w procesie edukacyjnym, a pierwszymi nauczycielami są zazwyczaj nasi rodzice. Przypomniał zebranym znaczenie w życiu człowieka uniwersalnych wartości oraz złożył wszystkim zaangażowanym w zdobywanie wiedzy i szerzenie oświaty okolicznościowe podziękowania i życzenia. Kolejnym punktem programu były życzenia złożone na ręce Pana Dyrektora dla całej społeczności szkolnej  przez zaproszonych gości oraz samorząd uczniowski. Dzień ten stał się też okazją do podziękowań za wsparcie naszej szkoły przez instytucje zewnętrzne. W tym celu wręczono kolejne medale ,,Przyjaciel Szkoły”, które otrzymali: Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie oraz Dolnośląska Izba Rolnicza Powiatu Kłodzkiego.  W tym punkcie również Pan Dyrektor pogratulował Panu Wojciechowi Kołodziejowi – Dyrektorowi MOK-u – jubileuszu 50-lecia kierowanej przez niego instytucji kultury. W czasie akademii przyjęliśmy także w poczet uczniów naszej szkoły klasy pierwsze. Nad ceremoniałem ślubowania czuwała Pani Beata Legieć. Część artystyczną uświetniły występy taneczne uczniów przygotowane pod opieką Pani Doroty Pudełko (polonez, walc oraz belgijka) oraz Pani Katarzyny Korus – Szydło (grupa taneczna ,,New Wave”). Oczywiście nie zabrakło także występów wokalnych naszych uczniów: Aleksandry Muraszko, Mai Czechowskiej oraz Mai Muczyńskiej. Gościnnie wystąpił także na scenie  Radosław Kopalko. Nad przebiegiem całej akademii czuwała Pani Joanna Dziadosz, a za nagłośnienie odpowiadał Pan Tomasz Nykiel we współpracy z akustykiem z MOK-u oaz uczniami. Po zakończonej akademii odbyła się projekcja filmu pt.,,Dywizjon 303”.

            Dziękujemy kierownictwu MOK-u w Nowej Rudzie za możliwość zorganizowania obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ich placówce. Dziękujemy także wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w tę uroczystość. I jeszcze raz życzymy wszystkim pracownikom szkoły wszystkiego najlepszego z okazji Ich święta.