Dnia 3 czerwca 2022 roku w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie odbył się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Języków Obcych pn. ,,Bożkowskie Potyczki Językowe”, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Dyrektor szkoły Pan Józef Kochniarczyk. W konkursie udział wzięli uczniowie Sieci Szkół Rolniczych z całej Polski a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk. 

Do udział w „Bożkowskich Potyczkach Językowych” zgłoszono dziewiętnaście szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z piętnastu województw. Do rywalizacji w eliminacjach szkolnych z języka angielskiego przystąpiło ponad czterystu uczniów szkół ministerialnych. Swoje wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego sprawdziło przeszło stu uczniów, a z języka rosyjskiego trzydziestu.

Celem konkursu, który będzie odbywał się cyklicznie raz w roku jest podnoszenie świadomości wśród uczniów na temat znaczenia nauki i znajomości języków obcych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, motywowanie uczniów do doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych oraz zdobywania wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego, jak również integracja uczniów i nauczycieli Sieci Szkół Rolniczych zainteresowanych językami obcymi, w tym wymiana doświadczeń i pomysłów.

Na finał „Bożkowskich Potyczek Językowych” do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie przybyły delegacje z dziesięciu szkół. Uczniowie przystąpili do części pisemnej, w której zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności receptywne, tj. rozumienie tekstu słuchanego oraz rozumienie tekstów pisanych. Finaliści konkursu musieli wykazać się również znajomością środków językowych oraz wiedzą o krajach danego obszaru językowego. W części ustnej uczniowie opisywali wylosowany obrazek i odpowiadali na pytania z nim związane.

Zwycięzcy konkursu otrzymali prestiżowe Statuetki oraz Dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy laureaci „Bożkowskich Potyczek Językowych” otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójt Gminy Nowa Ruda Panią Adriannę Mierzejewską, Burmistrza Miasta i Gminy Radków Pana Jana Bednarczyka, Burmistrza Miasta Nowa Ruda Pana Tomasza Kilińskiego, Dolnośląska Izbę Rolniczą Powiatu Kłodzkiego oraz firmę „Agromat”. Każdy ze zdobywców pierwszego miejsca, tj. w kategorii „język angielski”, „język niemiecki” i „język rosyjski” otrzymał tablet. Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekały nowoczesne głośniki mobilne. Wydawnictwo Oxford University Press przekazało dla uczestników drugiego etapu konkursu publikacje książkowe do nauki języka angielskiego. Upominki dla finalistów przekazała również Poseł na Sejm RP Pani Monika Wielichowska, była Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Lidia Geringer de Oedenberg oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie odbyło się w Bożkowskim Centrum Umiejętności.

Atmosfera podczas rywalizacji w „Bożkowskich Potyczkach Językowych” była bardzo przyjazna, pomimo stresu, który towarzyszył uczestnikom oraz organizatorom konkursu, a inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród nauczycieli, którzy przybyli do Bożkowa wraz ze swoimi podopiecznymi. Ponadto uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w DZS w Bożkowie z klasy I TŻ przygotowali pod opieką nauczycieli Pani Julii Tasz, Pani Kamili Mackiewicz oraz Pani Sylwii Radaczyńskiej poczęstunek, który był niewątpliwie miłą niespodzianką dla uczestników finału i ich opiekunów.

Wyniki konkursu:

1. Język angielski

I miejsce Justyna Galant ZSCKR Bielsko-Biała

II miejsce Nataniel Marek ZSCKR Bobowicko

III miejsce Paulina Muklewicz ZSCKR Janów

2. Język niemiecki

I miejsce Maximilian Baron ZSCKR Bogdańczowice

II miejsce Mateusz Wyrwich ZSCKR Bogdańczowice

III miejsce Oliwia Ziębińska ZSCKR Bielsko-Biała

3. Język rosyjski

I miejsce Dmytro Vivsianyk ZSCKR Lututów

II miejsce Anastazja Gordeieva ZSCKR Janów

III miejsce Piotr Fal ZSCKR Karolewo