W terminie 20-21.07.2023 r. od godz. 10:00 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie będzie przyjmować lekarz medycyny pracy pani Joanna Piszczecka według poniższego harmonogramu:

20.07.2023 godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; technik architektury krajobrazu; rolnik, technik agrobiznesu 

21.07.2023 r. godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik turystyki na obszarach wiejskich; kucharz

Na badanie proszę zgłosić się ze skierowaniem otrzymanym ze szkoły oraz kartą zdrowia