Nasi uczniowie wzięli udział  ( Paweł Kosmaty – kl. II BT i Adam Fiszer – kl, II HTL ) w IV Dolnośląskim Konkursie “Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” w dniu 03.03.2023 w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej. Konkurs był wzbogacony o prezentację multimedialną poświęconą w/w tematowi. Nasi uczniowie wraz z opiekunem otrzymali dyplomy uczestnictwa.