DYREKTOR: 

mgr Józef Kochniarczyk

WICEDYREKTOR:  mgr Grażyna Wacławik

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: 

mgr inż. Kamil Kud

KIEROWNIK INTERNATU:  mgr Aneta Majerczyk