“Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska” to temat konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie.

Prelegentami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia.