1 grudnia 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie w ramach finału dolnośląskiego gościł miłośników poezji religijnej z wielu szkół naszego województwa. W kategorii szkół ponadpodstawowych swoje umiejętności poetyckie zaprezentowały dwie uczennice naszej szkoły: Nicoll Michel z klasy I TŻ , która pokazała swój talent poetycki w wierszu Karola Wojtyły pt: “Wybrzeża pełne ciszy” oraz Dorota Kowalska z klasy 3 To , która za recytację wiersza ks. Jana Twardowskiego pt: “Różaniec” zdobyła III miejsce i została nagrodzona dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi. Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie jako jedyna szkoła w swojej kategorii wiekowej reprezentowała powiat kłodzki, więc tym bardziej cieszy sukces naszej uczennicy. Serdecznie gratulujemy Nicoll i Dorocie odwagi i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.