Adres szkoły i internatu

Inne kontakty

iod@aigsc.pl (Inspektor ochrony danych osobowych, RODO)