W myśl prawa oświatowego w dniu 4 października br w ZSCKR w Bożkowie przeprowadzono demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Jak co roku była to prawdziwa lekcja demokracji dla uczniów naszej szkoły. Nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza. Jej rola polegała na sporządzeniu listy kandydatów, wydrukowaniu kart do głosowania i przygotowaniu lokalu wyborczego. Kandydaci zostali wyłonieni na poziomie klas – zgodnie z regulaminem są nimi uczniowie z trójek klasowych. W dniu głosowania o wyznaczonej godzinie uczniowie uprawnieni do głosowania zgłosili się do lokalu wyborczego, podpisali listę obecności i otrzymali karty do głosowania. Każdy mógł oddać głos na jednego kandydata. Wypełnione karty uczniowie wrzucali do opieczętowanej urny. Komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, a po ich po zakończeniu otworzono urnę wyborczą i przystąpiono do liczenia głosów. Na podstawie protokołu przebiegu wyborów wiadomo, że w głosowaniu wzięło udział 267 (!) uczniów naszej szkoły. Wyniki tegorocznych wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Jania Grzegorz

Zastępca: Cybulska Patrycja

Skarbnik: Mastalski Igr

Sekcja ds imprez szkolnych: Figurska Daria, Dyl Małgorzata, Krukowska Karolina,

Michniak Miłosz

Szczególne podziękowania należą się komisji wyborczej w składzie: Aleksandra Mierzwa, Michalina Szadkowska i Łucja Worona za wzorowe przeprowadzenie wyborów. Zwycięzcom zaś gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkoły!