Art. 85. ustawy Prawo oświatowe mówi o tym, że ,,w szkole i placówce działa samorząd uczniowski” (ust. 1) oraz ,,organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów” (ust.2). W myśl przepisów prawa oświatowego w dniu 29 września br w ZSCKR w Bożkowie przeprowadzono demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Kandydaci zostali wyłonieni na poziomie klas – zgodnie z regulaminem kandydują uczniowie z trójek klasowych. Nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza. Jej rola polegała na sporządzeniu listy kandydatów, wydrukowaniu kart do głosowania i przygotowaniu lokalu wyborczego. W dniu głosowania o wyznaczonej godzinie uczniowie uprawnieni do głosowania zgłosili się do lokalu wyborczego, podpisali listę obecności i otrzymali karty do głosowania. Każdy mógł oddać głos na jednego kandydata. Wypełnione karty uczniowie wrzucali do opieczętowanej urny. Komisja czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, a po ich po zakończeniu członkowie otworzyli urnę wyborczą i przystąpili do liczenia głosów. Na podstawie protokołu przebiegu wyborów wiadomo, że w głosowaniu wzięło udział 198 uczniów naszej szkoły. Wyniki tegorocznych wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Jania Grzegorz

Zastępca: Cybulska Patrycja

Skarbnik: Cieślik Wanessa

Sekcja ds. imprez szkolnych: Tylka Laura, Krukowski Kacper, Mastalski Igor

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkoły!