Kształcimy w wybranych kierunkach:

  1. ROLNIK
  2. KUCHARZ

⇒ODDZIAŁ INTEGRACYJNY:

– MAKSYMALNA LICZBA UCZNIÓW W KLASIE  20 W TYM DO 5 UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

– PRACA DWÓCH NAUCZYCIELI – PRZEDMIOTOWCA I NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

– INFRASTRUKTURA SZKOŁY DOPASOWANA DO POTRZEB UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ