Międzygminny konkurs języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej

31 maja 2022 r. w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie odbył się finał konkursu z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych z okolicznych gmin.

W finale konkursu uczniowie przystąpili do rozwiązania testu pisemnego oraz egzaminu ustnego, polegającego na opisie wylosowanego obrazka i odpowiedzi na 3 pytania.

Organizatorzy konkursu składają podziękowania:

– Wójt Gminy Nowa Ruda Pani Adriannie Mierzejewskiej oraz Wójtowi Gminy Kłodzko Panu Zbigniewowi Turowi za objęcie konkursu honorowym patronatem oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursu,

– Nauczycielom ze szkół podstawowych, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz przygotowanie uczniów do finału konkursu,

-Nauczycielowi przedmiotów zawodowych w DZS w Bożkowie Pani Julii Tasz oraz uczniom w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych za przygotowanie poczęstunku dla uczestników konkursu.

Laureatom konkursu Gratulujemy!

Język angielski:

I miejsce Jakub Budziszyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim

II miejsce Franciszek Biel, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim

III miejsce Mieszko Wnętrzak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej

Język niemiecki:

I miejsce Carmen Pollmann, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewinie Kłodzkim

II miejsce Max Grinuweit, Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytnej

III miejsce Nicoll Węglowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej