Komisja ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów w ZSCKR w Bożkowie informuje, 30.11.2023r. upływa termin składania wniosków.