Szanowni Państwo!

Komisja Socjalna informuje, że wnioski na świadczenia związane z opieką nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego proszę składać do 31 października 2023 r. Do wniosku należy dołączyć dokument stanowiący podstawę prawidłowego udokumentowania wydatków: faktura, rachunek, nota lub zaświadczenie o korzystaniu przez dziecko określonej formy opieki wraz z dowodem wpłaty.

Pozdrawiam

Dorota Zaborowska