Szanowni Państwo,

Dnia 22 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w naszej szkole zostaną zorganizowane Jasełka. Po Jasełkach o godz. 13.00 Komisja Socjalna zaprasza wszystkie osoby uprawnione na poczęstunek, który zostanie zorganizowany w restauracji „ Luft” w Nowej Rudzie. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyznaje świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( zaznaczona pozycja imprezy kulturalno- oświatowe).

Termin deklaracji uczestnictwa : 18.12.2023 r.