Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby uprawnione na Pokaz Stołu
Wielkanocnego wraz z poczęstunkiem, który odbędzie się w ZSCKR
w Bożkowie 27 marca 2024 r. o godz. 13.30 Chęć uczestnictwa
proszę zgłaszać poprzez złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o
przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (zaznaczona pozycja imprezy kulturalno – oświatowe).
Termin deklaracji uczestnictwa: 26.03.2024 r.