Uczennice klasy pierwszej technikum weterynarii ZSCKR w Bożkowie w ramach zajęć pozalekcyjnych zaangażowały się w kampanię społeczną Ministerstwa Klimatu i Środowisko pod hasłem ,,Oszczędzamy energię”. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. W ramach kampanii podjęto następujące działania:

  • wykorzystano materiały graficzne opracowane w ramach kampanii i umieszczono je w określonych miejscach w szkole tak, aby każdy z nas na co dzień pamiętał o kilku prostych zasadach związanych z oszczędzaniem energii. Materiały te trafiły nie tylko do sal lekcyjnych, ale także do pomieszczeń administracyjnych
  • na lekcjach biologii przedstawiono uczniom spot, który ma zachęcić do oszczędzania energii
    w gospodarstwach domowych

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z naszych działań. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły za pozytywny odbiór naszej inicjatywy i zachęcamy do tego, aby zastosować się do przedstawionych rad!