W zakładce “dla uczniów i słuchaczy” dostępny są terminy zjazdów i nowy plan zajęć