Marta Krzemińska – psycholog kreatywnego rozwoju. Ze wszystkich dziedzin

                                  psychologii szczególnie interesuje mnie psychologia pozytywna i    

                                  humanistyczna.   

                                  Uważam, że każdy człowiek nosi w sobie potencjał, należy

                                  go tylko w sobie odkryć i przy odpowiedniej motywacji każdy   

                                  może być spełniony i szczęśliwy.

\\