1 września zabrzmiał długo oczekiwany, pierwszy dzwonek na szkolnych korytarzach DZS w Bożkowie. Zapoczątkował on oficjalnie rok szkolny 2021/22. Krótki apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie po przywitaniu przez Dyrekcję i przewodniczącego Rady Rodziców udali się na spotkania z wychowawcami. W czasie apelu szczególnie serdecznie przywitano uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom samych piątek! I mamy też dobrą wiadomość – już za dziesięć miesięcy będą kolejne wakacje 🙂