W 2021/22 roku, dwie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie, osiągnęły najwyższe średnie ocen (promocja z wyróżnieniem) w szkole i otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Laureatką technikum 4l-letniego została Wanessa Cieślik a technikum 5-letniego: Maja Mika.

GRATULUJEMY!!!!

+2