Wzorem lat ubiegłych w DZS w Bożkowie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. Uczestnikami tegorocznej edycji byli uczniowie klasy IVTŻ, a zmagania konkursowe polegały na rozwiązaniu testu wiedzy o HIV/AIDS. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Paula Kozak

II miejsce – Kamil Hudala

III miejsce – Paulina Antosz

Różnica punktowa między poszczególnymi laureatami była minimalna, co tylko świadczy o wysokim i wyrównanym poziomie konkursu. Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk, w obecności organizatorek i uczestników konkursu, wręczył laureatom nagrody rzeczowe gratulując im sukcesu. A my ze swojej strony zapraszamy za rok na kolejną edycję Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych