Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie:

1) Prowadzenia działalności turystycznych na obszarach wiejskich (HGT.09),
2) Prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (HGT.10).

Uczestnicy kursu będą umieć: organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, planować, organizować i wykonywać  prace w gospodarstwie rolnym, planować i organizować działalność agroturystyczną, obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym,  dokonywać rozliczeń finansowych usług turystycznych, obliczać opłacalność produkcji rolniczej, planować i dobierać wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących, wykonywać prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie, układać jadłospisy dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji.

Ważne! Uczestnik może przed rozpoczęciem kursu wybrać dwie kwalifikacje  lub tylko jedną z nich.

Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji technika turystyki na obszarach wiejskich daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego technik turystyki na obszarach wiejskich kursanci otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenia instytucji oświatowej KKZ dające uprawnienia do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolnych, pozyskiwania środków z funduszów unijnych, w tym także premii dla młodych rolników.

Możliwości pracy: własna działalność gospodarcza, biura turystyczne, hotele,  pensjonaty, prywatne domy letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorstwa turystyczne, zakłady gastronomiczne, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, biura obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwa turystyczne,  ekologiczne gospodarstwa rolne, instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem, agencje turystyczne, agencje rolne.

KWALIFIKACJE WAŻNE W UNII EUROPEJSKIEJ