Dzięki zaangażowaniu uczennicy Mai Miki dzisiaj na zajęciach zagościło łożysko klaczy. Jak ważny jest to narząd i jak istotne funkcje pełni w rozwóju płodu pełni mogli przekonać sie uczniowie klas 1 i 3 uczący się w zawodzie technik weterynarii. Podczas zajęć uczniowie poznali różnicę w budowie łożyska klaczy a krowy, rozpoznali poszczególne błony płodowe budujące łożysko a także ocenili kompletność łożyska co jest szalenie ważne dla prawidłowego przebiegu okresu poporodowego.

Uczniowie klas uczących się w zawodzie technik weterynarii poznawali budowę układu pokarmowego przeżuwacza. Praca przy prawdziwym układzie dostarczyła wielu wrażeń. Uczniowie mieli okazje poznać poszczególne odcinki przewodu pokarmowego w tym przekonalali się jak wyglądają poszczególne odcinki jelit oraz poznali budowę zewnętrzną i wewnętrzną poszczególnych komór żołądka. Takie zajęcia to dodatkowa okazja by poznać pozostałe narządy jamy brzusznej takie jak nerki i pęcherz moczowy.

Podczas zajęć uczniowie uczący się w zawodzie technik weterynarii mieli okazje dokładnie poznać anatomię i fizjologię kaczki piżmowej inaczej nazywanej kaczką francuską.

Klasa II HTL w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych z przedmiotu - Rozród i inseminacja zwierząt, poznawali budowę łożyska, a także budujących go błon płodowych. Na koniec zajęć przypominali sobie wiedzę z Anatomii i porównywali sztuczny szkielet z rzeczywistym.