4 listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się rejonowe eliminacje konkursu poezji religijnej w ramach polsko – czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Była to już XXVIII edycja tego konkursu, odbywająca się pod honorowym patronatem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I-ej Technikum Weterynarii: Laura Karpińska, Patrycja Milewicz oraz Paulina Sołobodowska. Dziewczyny zakwalifikowały się do finału dolnośląskiego i 15 listopada ponownie pod opieką p. Anny Maślak udały się do Nowej Rudy, gdzie pięknie przedstawiły jury i zebranej publiczności przygotowane wcześniej współczesne utwory poetyckie. W konkursie wzięło udział czterdziestu dziewięciu uczniów ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych, m.in. z Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry, Budzowa, Bielawy, Wojborza, Bożkowa, Domaszkowic, Kamieńca Ząbkowickiego, Wałbrzycha, Świdnicy oraz Nowej Rudy. Laura w kategorii uczniów szkół ponadpodstwowych zdobyła trzecie miejsce i oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymała nagrodę książkową. Dziękujemy każdej z uczennic za godne reprezentowanie naszej szkoły a Laurze osiągnięcia sukcesu i zachęcamy innych uczniów do brania udziału w interesujących ich konkursach tematycznych. Naprawdę warto!?