Dziś odbyły się zajęcia łączone z anatomii i fizjologii zwierząt oraz chowu zwierząt. W ramach zajęć uczniowie poznawali budowę, występowanie i funkcjonowanie tkanek mięśniowych oraz ich znaczenie z punktu widzenia użytkowania zwierząt. obserwacja zachowania bydła podczas doju, karmienia i obrządku dostarczyła wielu cennych informacji dotyczących zasad obsługi i bezpieczeństwa w pracy ze zwierzętami. Uczniowie mieli okazje poobserwować zachowania drobiu a także królików a także zapoznać się z warunkami utrzymania i rasami. Na koniec szklanka pysznego mleka. To były naprawdę bardzo ciekawe zajęcia, które młodzież bardzo żywiołowo omawiała podczas powrotu do szkoły. Klasa a także nauczyciel przedmiotu składają ogromne podziękowania państwu Krzysicom z Bożkowa za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.