Klasa 1 ucząca się w zawodzie technika weterynarii odwiedziła zaprzyjaźnione gospodarstwo Państwa Radzików w Czerwieńczycach. Podczas zajęć z chowu zwierząt miała okazję zobaczyć jak wygląda kompleksowa produkcja zwierzęca w gospodarstwie od zasad obsługi zwierząt do produkcji pasz. Uczniowie zapoznali się z budową urządzeń potrzebnych do doju krów, wyposażeniem obory a także miała możliwość zobaczyć jak wygląda zbiór kukurydzy na kiszonkę. Nie obyło się też bez przygód podczas obserwacji zachowania bydła na pastwisku ale praktykę zdobywa się całe życie 😉