30 listopada br. w ZSCKR w Bożkowie Samorząd Uczniowski przygotował wróżby andrzejkowe. Każdy uczestnik 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował przedmioty z nazwami zawodów przyszłości oraz poznawał znaczenie swojego ulubionego koloru. Dużym powodzeniem nie tylko wśród uczniów, ale również pracowników szkoły, cieszyły się ciasteczka z wróżbami, które przygotowała klasa IPT w czasie zajęć w kuchni dydaktycznej. Wróżbom towarzyszyło dużo śmiechu i zabawy. A teraz nie pozostało nam nic innego, jak poczekać i sprawdzić, ile z tych przepowiedni się spełni:)