Samorządność uczniowska to świetne narzędzie przygotowywania młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w dorosłym życiu. Po aktywnej kampanii wyborczej, w demokratycznych wyborach społeczność internacka na przewodniczącego wybrała Bartłomieja Małka ( 3 BT ), zastępcą przewodniczącego została Wiktoria Kierzanowska ( 4 LPT ) skarbnikiem Adam Fiszer ( 3 HTL ). Opiekunem MRI po raz kolejny został Pan Szymon Janik. Nowo wybranym władzom Samorządu gratulujmy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności internackiej!!

+7