Samorządność uczniowska to świetne narzędzie przygotowywania młodych ludzi do aktywnego  uczestnictwa w życiu społecznym, w dorosłym życiu.

Jednym z elementów samorządności wychowanków w naszym internacie są wybory do Młodzieżowej Rady Internatu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku wybory odbyły się 26.09.2022r. pod opieką wychowawcy pani Anety Majerczyk oraz Przewodniczącego Rady Rodziców pana Ryszarda Łabędzkiego.

Po spokojnej kampanii wyborczej, w demokratycznych wyborach społeczność internacka najwięcej głosów oddała na Wanessę Cieślik – dotychczasową przewodniczącą MRI, naszą tegoroczną maturzystkę. Drugi pod względem otrzymanych głosów okazał się Miłosz Michniak i to on będzie pełnić funkcję z-cy przewodniczącej MRI. Natomiast skarbnikiem w roku szkolnym 2022/23 została Martyna Korotusz. Opiekunem MRI został pan Szymon Janik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!!!!