20 marca 2024 roku troje naszych uczniów: Anna Paździorko z kl. 1 PT, Magdalena Dudek z kl. 1 OT oraz Tomasz Grzybowski z klasy 3 PT wzięli udział w VIII Przeglądzie Poezji i Prozy Jana Pawła II pod hasłem “Jan Paweł II – Pielgrzym miłości”zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Oprócz reprezentantów naszej szkoły udział w konkursie wzięli również uczniowie z innych szkół: ZS CKR w Studzieńcu, ZS CKR w Bystrej, ZS Technikum im.Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, ZS nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, ZS CKR w Nadrożu. Konkurs był nie tylko okazją do popularyzacji wyjątkowej twórczości Jana Pawła II ale również uwrażliwiał na piękno poezji. Miło nam poinformować, że Ania Paździorko zdobyła wyróżnienie otrzymując dyplom oraz nagrodę książkową. Ponadto każdy uczestnik otrzymał oprócz dyplomu pamiątkowego również drobny upominek. Młodzież wróciła z pięknymi wspomnieniami oraz ubogacona doświadczeniem konkursowym. Dziękujemy naszej młodzieży za chęć wzięcia udziału w konkursie a p. Annie Maślak i p. Bartłomiejowi Kurpielowi za przygotowanie uczestników.

Dziękujemy również Dyrekcji oraz nauczycielom z ZS CKR im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu za niezwykle miłe przyjęcie oraz życzliwość w trakcie naszego pobytu.