Niezwykle ważną rolę w naszych rodzinach odgrywają seniorzy, którzy służą pomocą bliskim, są skarbnicą wiedzy na temat przodków i swoim życiowym doświadczeniem oraz mądrością pokazują w jaki sposób należy czerpać z życia radość i siłę . Ich życiowa postawa stanowi często dla nas- młodych cenny drogowskaz, dzięki któremu możemy uczyć się mądrego i wartościowego budowania swojej młodości. Chcąc wyrazić naszą wdzięczność i pamięć drogim seniorom uczniowie oraz wolontariusze naszej szkoły uczący się na kierunku architektura krajobrazu przygotowali okolicznościowe kartki z życzeniami, które zostały podarowane mieszkańcom Domu Seniora “SPOKOJNA JESIEŃ” w Nowej Rudzie. Przekazane kartki sprawiły seniorom dużo radości i były okazją do wyjątkowych wzruszeń.