Wiosna ukwiecona majem to idealna pora na piesze wycieczki. Ogrom roślinności sprzyja więc zajęciom terenowym z botaniki. Tym razem uczestniczyły w nich klasy drugie DZS w Bożkowie. W czasie zajęć uczniowie rozpoznawali określone gatunki roślin i omawiali ich zastosowanie. Przedstawiali także na przykładzie rodzimych gatunków cechy charakterystyczne m. in. paprociowych oraz na podstawie tych cech identyfikowali organizm jako przedstawiciela tej grupy. Przypomnieli sobie także budowę i funkcje liści oraz ich rodzaje. Ważnym elementem zajęć było także przedstawienie przystosowania poszczególnych roślin do określonych warunków środowiska. Zajęcia w środowisku przyrodniczym pozwalają nie tylko na pełniejsze poznanie różnorodności biologicznej, ale, co nawet cenniejsze, wzbogacają uczniów w realne doświadczenia oraz umiejętności dokonywania obserwacji. W szerszym kontekście takie lekcje pozwalają na pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia co jest jednym z podstawowych celów kształcenia zgodnych z podstawą programową przedmiotu ,,biologia”.