W dniu 13 grudnia młodzież z klasy technikum turystyki na obszarach wiejskich ZSCKR w Bożkowie wzięła udział w szkoleniu „Prowadzenie działalności związanej z najmem miejsc noclegowych” prowadzonym przez dr inż. Izabelę Kurtykę- Marcak, pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szkolenie to realizowane było przez Gminę Radków w ramach projektu „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Grupa bardzo pozytywnie odebrała taką formę poszerzania wiedzy i umiejętności.