Jak korzystać z klucza do oznaczania roślin? Które rośliny zawierają substancje lecznicze? Jak
odróżnić roślinę jedno – od dwuliściennej? Jak zbudowane są organy wegetatywne i generatywne roślin
nasiennych? To tylko część pytań na które szukali odpowiedzi uczniowie DZS w Bożkowie w czasie
zajęć terenowych w ramach Szkolnego Koła Biologicznego.
Zajęcia w środowisku przyrodniczym pozwalają nie tylko na pełniejsze poznanie różnorodności
biologicznej, ale, co nawet cenniejsze, wzbogacają uczniów w realne doświadczenia oraz umiejętności
dokonywania obserwacji. Zajęcia spełniły więc swoje cele – obserwacje roślin pochłonęły uczniów bez
reszty, co widać na załączonych zdjęciach:)