23 czerwca na korytarzach ZSCKR w Bożkowie wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. W czasie uroczystej akademii  Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Obecnym przytoczono także słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa. Kolejnym punktem akademii było wręczenie nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach oraz podziękowania za wszelką pracę na rzecz szkoły. Rada Rodziców podziękowała za miniony rok szkolny symbolicznymi kwiatami. Do słów wdzięczności przyłączyli się także uczniowie. Oprócz słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły grono pedagogiczne otrzymało z rąk przewodniczącego szkoły ,,świadectwa wzorowego Dyrektora/nauczyciela”.  W krótkiej części artystycznej uczniowie zaprezentowali skecz oraz piosenkę. Bezpośrednio po niej udali się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami. Do zobaczenia we wrześniu!