7 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.
Podczas spotkania uhonorowane zostały osoby zaangażowane społecznie w pracę na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich. Złotą odznaką Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” został uhonorowany Pan Józef Kochniarczyk – Dyrektor ZSCKR w Bożkowie.