21 czerwca 2024r. w ZSCKR w Bożkowie rozbrzmiał ostatni w tym roku szkolnym
dzwonek. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Swoją obecnością zaszczycili nas
znamienici goście – nasze zaproszenie przyjęli:

 • Dyrektor Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan
  Bogusław Wijatyk,
 • profesor doktor habilitowany inżynier Pan Marian Kuczaj z Instytutu Hodowli Zwierząt
  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • doktor inżynier Pani Joanna Ptasińska – Marcinkiewicz adiunkt w Katedrze Jakości
  Produktów Żywnościowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • kierownik kłodzkiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
  Rolnictwa Pan Jarosław Ubik,
 • prezydium Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Bożkowie – przewodniczący Pan Ryszard Łabędzki, zastępca Pani Bożena Duńka oraz
  skarbnik Pani Katarzyna Krzysica.
  Uroczystość rozpoczęliśmy polonezem – naszym tańcem narodowym. Na początek głos
  zabrał Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk oraz zaproszeni goście – Pan Dyrektor Generalny
  Bogusław Wijatyk i prof. dr hab. inż. Pan Marian Kuczaj. W czasie akademii odczytano
  także słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego skierowane
  do całej społeczności szkolnej. Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w życiu
  szkoły i czas podsumowania wyników całorocznej pracy. Wyróżniającym się w nauce
  uczniom wręczono świadectwa i nagrody. Podziękowano także za wszelką pracę na rzecz
  szkoły. Uczniowie i Rodzice podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za cały
  miniony rok wręczając symboliczne kwiaty i słodycze. Dyrekcja i grono pedagogiczne
  otrzymało także świadectwa wzorowego nauczyciela. Ważnym elementem akademii były
  wyrazy wdzięczności skierowane do Pana Ryszarda Łabędzkiego oraz Pani Bożeny Duńki,
  którzy przez ostatnie lata reprezentowali szkołę w Radzie Rodziców. Akademia stała się
  także okazją do wręczenia medali ,,Przyjaciel szkoły”- zgodnie z uchwałą kapituły
  przyznano je następującym jednostkom: Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu,
  Politechnice Wrocławskiej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie oraz
  osobom: Panu Ryszardowi Łabędzkiemu oraz Pani Bożenie Duńce. Biężący rok szkolny
  obfitował w liczne uroczystości, wyjazdy, konkursy… Nie sposób wyliczyć wszystkich,
  ale w czasie akademii przybliżyliśmy dwa bardzo ważne: udział w przedsięwzięciu
  „Podobieństwa kultur polskich i greckich” (realizowane w ramach projektu „Zagraniczna
  mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
  finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego)
  oraz obchody Święta Szkoły. W części artystycznej nie zabrakło recytacji fragmentów
  ,,Chłopów” W. S. Reymonta, scenki z wesela Jagny i Boryny, kujawiaka i oberka… A

wszystko to w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły! Wszystkim życzymy udanych wakacji!